Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji technicznej

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Orzysz, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 130 000,00 zł.
Pliki do pobrania: