Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - Program funkcjonalno-użytkowy

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji pn. „Program Funkcjonalno-Użytkowy - rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz” wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 130 000,00 zł.