Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

- Przetarg nieograniczony -
1) Zamawiający:

Gmina Orzysz z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

REGON: 000529344
Adres: ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz , woj. Warmińsko- Mazurskie, powiat Pisz
Internet: www.orzysz.pl, e-mail: urzad.miejski@orzysz.pl
Nr telefonu: 087 / tel. 424-10-60 fax: 424-10-50

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego, samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie Gminy Orzysz i autobusu szkolnego:
a) oferta częściowa na zakup benzyny bezołowiowej Pb95;
b) oferta częściowa na zakup oleju napędowego ON;

3) koszt szacunkowy zamówienia
130 000 zł – tj. 29 633,01 euro
(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)

4) Postępowanie wszczęte w dniu 10 grudnia 2007r. zostało unieważnione na podstawie artykułu 93 ust. 1, pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163), który to przepis stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

5) Oferty wykonawców, tj.:
Oferta nr 1 - Dystrybucja Gazu, Stacja Paliw, Jerzy Lubiecki, Grądy Podmiejskie,
12 – 250 Orzysz
Oferta nr 2 - Okoń Company, Tadeusz Okuniewski, Dział: Stacja Paliw – Motel,
ul. Olsztyńska 1, 12 – 250 Orzysz

6) Oferty zostały odrzucone na podstawie art. 90 ust. 3 w/w ustawy.
Data powstania: piątek, 4 sty 2008 14:53
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2008 15:28
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lut 2014 09:48
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 2850 razy