Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji technicznej z podziałęm na dwa zadania.

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ciągu pieszo-rowerowego Mikosze-Orzysz oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w m. Nowe Guty. Zapytanie ofertowe z podziałem na zadania. Zapytanie ofertowe realizowane w zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz” oraz „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w m. Nowe Guty ”.
Data powstania: poniedziałek, 3 paź 2022 14:57
Data opublikowania: poniedziałek, 3 paź 2022 15:04
Opublikował(a): Sebastian Kwiatkowski
Zaakceptował(a): Sebastian Kwiatkowski
Artykuł był czytany: 133 razy