Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Zlecanie zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z elementami rachunkowości oragnizacji pozarządowych
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Urząd Miasta w Ełku zapraszają organizacje pozarządowe na szkolenie
nt.: „Zlecanie zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z elementami rachunkowości organizacji pozarządowych”,
które odbędzie się w dniu 23 listopada br. w Ełku.Program szkolenia

Termin szkolenia: 23 listopada 2007 r. w godz. 13.00 – 17.00

Miejsce: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Ełku, ul. Sikorskiego 5A, Ełk

Prowadzący:
Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Tomasz Bruski, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa

Uczestnicy: przedstawiciele organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego (80 osób);


OMAWIANE ZAGADNIENIA:

13.00 - 13.30 Joanna Glezman:
1. Podstawy prawne zlecania zadań publicznych, procedura konkursowa.
2. Kryteria wyboru zadań – dlaczego niektórych zadań nie można zlecać.
3. Terminy ogłoszenia konkursu ofert, forma, treść.
4. Dokumenty konkursowe: oferta organizacji pozarządowej i załączniki.
5. Umowa oraz załączniki do umowy, wprowadzanie zmian do umów: najczęściej
popełniane błędy
6. Sprawozdawczość.

13.30- 13.45 – przerwa kawowa

13.45 - 16.30 Tomasz Bruski:
1. Wprowadzenie do tematu - System finansowy jako narzędzie niezbędne w skutecznym zarządzaniu organizacją pozarządową (podstawowe informacje).
2. Podstawy prawne rachunkowości organizacji pozarządowych.
3. Sprawozdanie finansowe (niezbędny załącznik do oferty organizacji pozarządowej): bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa (co zawierają, w jaki sposób odczytywać informacje tam zawarte).
4. Konstruowanie budżetów projektów (z uwzględnieniem ofert konkursowych) – szczegółowość kosztorysu, wyodrębnienie poszczególnych pozycji kosztorysu.
5. Rozliczenie dotacji w dokumentach finansowych organizacji pozarządowej (co oznacza prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej – zapis w umowie dotacyjnej).


Data powstania: środa, 21 lis 2007 09:09
Data opublikowania: środa, 21 lis 2007 09:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lis 2007 12:20
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1554 razy