Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - ul. Ogrodowa

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą: ul. Ogrodowa w Orzyszu”