Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Program dotacyjny Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

" Równać Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy"
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w programie dotacyjnym
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
"Równać Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy"

Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

O dofinansowanie projektów adresowanych do młodzieży mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Dotacje będą przyznawane na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:
• wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych;
• popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie;
• kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji;
• podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja;
• tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną w tym wspólne działania młodzieży z różnych środowisk i miejscowości;
• tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi.
Maksymalna kwota dotacji - 7 000 zł.

Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008 r.

Termin przesyłania wniosków: do 10 października 2007 r.

Wnioski składamy do Partnerów Regionalnych:

Wnioski z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego – Stowarzyszenie Tratwa, 10 – 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1.
www.tratwa.pl adres e-mailowy: olsztyn@rownacszanse.pl tel. 0 89 526 95 94 wew. 46

Wnioski z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Słupsk, 76 – 200 Słupsk,
ul. Sienkiewicza 7 p.23 www.wolontariat.org.pl/slupsk adres e-mailowy: slupsk@rownacszanse.pl tel. 0 59 840 13 70

Wnioski z województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie, 20 – 113 Lublin,
ul. Jezuicka 4/5 www.wolontariat.org.pl/lublin adres e-mailowy: lublin@rownacszanse.pl tel. 0 81 534 26 52

Wnioski z województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego – Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, 57 – 300 Kłodzko, ul. Daszyńskiego 12 www.K-T-O.prv.pl
adres e-mailowy: klodzko@rownacszanse.pl tel. 0 74 867 04 99

Wnioski z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego - Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, 64-100 Leszno,
Pl. J. Metziga 26/6 www.pisop.org.pl adres e-mailowy: leszno@rownacszanse.pl tel. 0 65 520 78 86

Ponadto informacji o programie udzielamy telefonicznie: (22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl oraz na forum dyskusyjnym http://www.rownacszanse.pl/forum/viewforum.php?f=8

Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl oraz na stronach Partnerów Regionalnych.

Program Równać Szanse istnieje od 2001 roku. Aktualnie prowadzona jest jego siódma edycja. Łącznie w programie Równać Szanse przyznaliśmy 1170 dotacji na łączną kwotę 13 566 500 zł. Do tej pory wzięło w nim udział około 160 000 młodych ludzi.
Pragniemy aby młodzi uczestnicy programu Równać Szanse stawiali na dalszy rozwój w zakresie edukacji, aby wybierali dobre szkoły średnie i uczelnie, odważnie poszukiwali własnego miejsca na rynku pracy oraz świadomie wpływali na przyszłą drogę życiową.

Liczymy, że poprzez udział w projektach realizowanych w ramach programu Równać Szanse młodzi staną się aktywni wobec rzeczywistości, samodzielni i otwarci w nawiązywaniu kontaktów i stawaniu wobec nowych wyzwań. Chcemy aby poprzez projekty realizowali swoje marzenia, bez obaw planowali swoją przyszłość. Pragniemy by wchodząc w nowe środowiska szkół i uczelni towarzyszyło im poczucie własnej wartości i przekonanie, że sukces jest możliwy, że warto rozwijać życiowe pasje, że współpraca z ludźmi z innych środowisk i wymiana doświadczeń ma sens.
Mamy nadzieję, że beneficjenci programu Równać Szanse będą w decydującym stopniu kształtować własną tożsamość, a wiedza i umiejętności, które wyniosą z projektów, umożliwią im udane wejście w dorosłość.

Prosimy o rozpowszechnianie informacji o konkursie w Państwa środowiskach lokalnych.

Dziękujemy,
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
www.pcyf.org.pl
www.rownacszanse.pl

Koordynator Regionalny Konkursu:
Stowarzyszenie "Tratwa"
www.tratwa.pl
Data powstania: czwartek, 20 wrz 2007 11:26
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2007 12:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 paź 2007 08:18
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1982 razy