Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

szkolenie dla organizacji


Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa
http://www.kdg.waw.pl/

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG
- nowe źródła finansowania projektów

W związku z trwającym naborem wniosków do Komponentu II – „Ochrona środowiska
i zrównoważony rozwój” (do 28.09.2007) oraz zbliżającymi się terminami naboru do Komponentów I - „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” (IV kwartał 2007) i III – „Równe szanse i integracja społeczna” (I kwartał 2008) Funduszu dla Organizacji Pozarządowych realizowanego w ramach Mechanizmów Finansowych, zapraszamy Państwa na praktyczne szkolenie, które pozwoli uzyskać gruntowną wiedzę na temat zasad i możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów. Wysokość dofinansowania wynosić będzie od 5000 € do 250 000 €, stanowiąc jednocześnie 90% kosztów projektu!

Na co można uzyskać dotację?

Dofinansowaniem objęte są następujące zagadnienia:
 Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój (działania edukacyjne, ochrona dziedzictwa naturalnego, partnerstwa dla efektywności ekologicznej, proekologiczna restrukturyzacja rynku turystycznego)
 Demokracja i społeczeństwo obywatelskie (poszanowanie zasad demokracji, podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego oraz rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych)
 Równe szanse i integracja społeczna (pomoc osobom pokrzywdzonym
i dyskryminowanym, łączenie ochrony dziedzictwa kulturowego z rozwojem
lokalnych społeczności, aktywizacja zawodowa, wsparcie rozwoju regionalnego)

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem rzetelnej
i praktycznej wiedzy na temat możliwości ubiegania się o dotacje w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, w tym w szczególności przedstawicieli wszystkich organizacji uprawnionych do uzyskania dofinansowania.

Kto poprowadzi szkolenie?

Szkolenie poprowadzą przedstawiciele warszawskiej firmy prawniczej specjalizującej się w pozyskiwaniu zewnętrznego dofinansowania projektów z funduszy strukturalnych UE
i Mechanizmów Finansowych. Przygotowany przez nich projekt w ramach Mechanizmów Finansowych w poprzedniej rundzie aplikacyjnej odniósł duży sukces, zajmując pierwsze miejsce spośród wszystkich złożonych projektów w najtrudniejszym Priorytecie. W trakcie szkolenia przekażą Państwu praktyczną wiedzę i podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu metodologii przygotowywania projektów.

Szkolenie odbędzie się 4 września 2007 r. w Warszawie, w hotelu Łazienkowskim, sala Kolumnowa, ul. 29 Listopada 3B

Koszt szkolenia: 190 zł

W cenę szkolenia wliczone są: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończonym szkoleniu, indywidualne konsultacje z ekspertami, lunch, serwis kawowy.

Termin zgłoszeń i płatności upływa 28 sierpnia 2007 r.

W załączeniu przesyłam program i kartę zgłoszenia na szkolenie.

Zapraszamy
ORGANIZATORZY
________________________________________

Zgłoszenia i informacje: Katarzyna Jaślar, ul. Leszczynowa 5/6, 30-211 Kraków
tel. 012 425 19 32, fax 012 429 12 58, 0600 955 407,
e-mail: katarzyna.jaslar@neostrada.pl

Państwa adres internetowy uzyskaliśmy z ogólnie dostępnych źródeł , szanując jednak Państwa prywatność a zarazem przestrzegając obowiązujące przepisy ( Ustawa z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U Nr.144 poz. 1204) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przesłanie naszej propozycji.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 sie 2007 11:43
Data opublikowania: piątek, 10 sie 2007 12:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 sie 2007 07:41
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Lucyna Gajdulewicz
Artykuł był czytany: 1599 razy