Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul. Klonowa, ul. Kwiatowa w m. Orzysz”
Pliki do pobrania: