Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

,, Moja gmina w Unii Europejskiej"

Zespół Witryny Wiejskiej ogłasza rozpoczęcie konkursu dziennikarskiego pt. ” Moja gmina w Unii Europejskiej.”
Przedmiotem konkursu jest napisanie artykułu na jeden z następujących tematów:


„Moja gmina w Unii Europejskiej. Trzy lata doświadczeń - plusy i minusy.”

"Internet w mojej miejscowości, moja miejscowość w Internecie."

„Jak fundusze europejskie zmieniły naszą gminę?”


W otwartym konkursie mogą uczestniczyć:

Pełnoletnie osoby fizyczne, zameldowane w Polsce na terenie wsi lub w mieście poniżej 20 tysięcy mieszkańców i legitymujące się ważnym Dowodem Osobistym.

Prace zgłoszone do konkursu powinny wykazywać cechy jednej z następujących form dziennikarskich:

artykuł publicystyczny
felieton
reportaż
fotoreportaż
esej
Objętość prac biorących udział w konkursie powinna zawierać się między 5 i 8 tysięcy znaków, liczonych bez spacji.
W przypadku fotoreportażu, minimalna objętość pracy to 10 zdjęć z opisami.


Prace konkursowe wraz z załączoną i własnoręcznie podpisaną klauzulą, zawartą w punkcie 4 regulaminu konkursu, powinny zostać przesłane do organizatorów konkursu do dnia 30 marca 2007 roku na dwa sposoby:


1. listem poleconym na adres redakcji: 01-022 Warszawa Fundacja Wspomagania Wsi ul.Bellottiego 1, z dopiskiem na kopercie KONKURS DZIENNIKARSKI,

oraz

2. pocztą e-mailową na adres organizatora konkursu: konkurs@fww.org.pl,

Nadesłane prace będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej, według następujących kryteriów:

formy - Zgodność z deklarowaną formą pracy konkursowej,
kultury języka,
zgodności z tematem konkursu,
oryginalności prezentowanych treści.
W konkursie przewidziane jest przyznanie trzech nagród pieniężnych o następującej wartości:

750 pln – za miejsce pierwsze.
500 pln – za miejsce drugie.
250 pln – za miejsce trzecie.
Laureaci pierwszych trzech miejsc konkursu będą zaproszeni, na koszt organizatora, na Ogólnopolskie spotkanie organizacji pozarządowych, które będzie miało miejsce w dniach 17- 19 maja 2007 roku w Marózie, gdzie odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

Laureaci pierwszych trzech miejsc konkursu będą zaproszeni do współpracy dziennikarskiej z portalem Witryna Wiejska na zasadach komercyjnych.

Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzanego konkursu oraz ogłoszenia jego wyników będą publikowane na stronie głównej portalu Witryna Wiejska www.witrynawiejska.org.pl

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.
Data powstania: wtorek, 27 lut 2007 10:28
Data opublikowania: środa, 28 lut 2007 10:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 kwi 2007 10:21
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1387 razy