Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1) Zamawiający:

Gmina Orzysz z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Orzyszu
REGON: 000529344
Adres: ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz , woj. Warmińsko- Mazurskie, powiat Pisz
Internet: www.orzysz.pl e-mail: urzad.miejski@orzysz.pl
Nr telefonu: 087 / tel. 424-10-60 fax: 424-10-50

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

3) koszt szacunkowy zamówienia – 31 000,00 zł, tj. 7066,33 euro.
Słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych

4) nie dopuszczono składanie ofert częściowych;

5) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert 5
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania 2

6) Ceny ofert:
a) cena najtańszej ofert brutto 20 966,84zł
b) cena najdroższej oferty brutto 22 995, 24 zł

7) Wybrano następującą ofertę :
a) firma: Przedsiębiorstwo Prywatne „GLOBO”
b) REGON: 511366636
c) kod, miejscowość, województwo,: 11 – 500, Giżycko, warmińsko – mazurskie;
d) ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Dąbrowskiego 2
e) Internet : - e-mail -
f) nr telefonu: 0 – 87 42389670

Cena wybranej oferty brutto: 20 966,84 zł
słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 84/100
Data powstania: wtorek, 19 gru 2006 13:30
Data opublikowania: wtorek, 19 gru 2006 14:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 sty 2007 13:49
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Antoni Duda
Artykuł był czytany: 1866 razy