Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wioletta Rajkiewicz - osoba upowżniona do wydawania decyzji administracyjnych

piątek, 21 lip 2023 14:16

Hanna Januszewska - osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych

piątek, 21 lip 2023 14:15

Joanna Kawecka - Dyrektor MOPS w Orzysz

piątek, 21 lip 2023 14:08

Kamila Sokołowska - Dyretor ŚDS w Orzyszu

piątek, 21 lip 2023 14:07

Grzegorz Ariel Sobotka - Prezes PUK w Orzyszu

piątek, 21 lip 2023 14:06

Emilia Pływacz - Dyrektor ZSP w Dąbrówce

piątek, 21 lip 2023 14:05

Bogdan Kraszewski - Dyektor ZSP w Orzyszu

piątek, 21 lip 2023 14:04

Jolanta Żuber - Dyrektor ZSP w Okartowie

piątek, 21 lip 2023 14:03

Joanna Kamieniecka - Dyrektor Polany Kultury w Orzyszu

piątek, 21 lip 2023 14:02

Łukasz Nikołajuk - Dyrektor MOSiR w Orzyszu

piątek, 21 lip 2023 14:01

Beata Szymankiewicz - Dyrektor Muzeum w Orzyszu

piątek, 21 lip 2023 14:00