Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Anna Pilarczyk - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 21 lip 2023 14:18

Zbigniew Krawczyk - I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 11 sie 2023 09:49

Zbigniew Książek - II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 11 sie 2023 09:47

Krzysztof Grądzki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 11 sie 2023 09:50

Zbigniew Jasiński - Zastępca Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 11 sie 2023 09:52

Adam Myka - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 11 sie 2023 09:54

Wioletta Kiewlak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 11 sie 2023 09:56

Andrzej Rogiński - Przewodniczący Komisji Gospodarczo - Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 11 sie 2023 09:57

Edward Majewski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczo - Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 11 sie 2023 09:58

Dorota Sienkiewicz - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 11 sie 2023 10:00

Halina Mikucka - Zastępca Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 11 sie 2023 10:03

Dariusz Kizling - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu

piątek, 11 sie 2023 10:04

Elżbieta Marianna Bartkowska - Członek Komisji

piątek, 11 sie 2023 10:07

Ewa Magda Staniewicz - Członek Komisji

piątek, 11 sie 2023 10:13

Adam Kazimierz Zaremba - Członek Komisji

piątek, 11 sie 2023 10:14