Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 13 sty 2016 15:51
z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2016 r.

Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 sty 2016 15:46
z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 sty 2016 15:48
z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierzawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 sty 2016 15:50
z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 13 sty 2016 15:55
z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zasad dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Orzysz na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 13 sty 2016 15:53
z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 sty 2016 14:40
z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 sty 2016 14:39
z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2016 13:03
z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw utrzymania dróg i infrastruktury gminnej w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 sty 2016 14:41
z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 sty 2016 14:37
z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 sty 2016 14:36
z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 sty 2016 14:33
z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 21 sty 2016 14:31
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka Gminy Orzysz Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 sty 2016 15:51
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2016 13:10
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 sty 2016 15:53
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2016 13:11
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2016 13:06
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2016 13:15
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2016 13:16
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 25 sty 2016 13:21
z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 1 lut 2016 09:31
z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 1 lut 2016 09:34
z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu usługowego.

Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 1 lut 2016 09:37
z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu usługowego.

Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 1 lut 2016 09:39
z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 1 lut 2016 09:43
z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 lut 2016 08:59
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika wydziału kultury, promocji, turystyki i sportu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 lut 2016 09:03
z dnia 2 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego - Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz oraz przydziału kompetencji i obowiązków w tym zakresie.

Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 lut 2016 09:15
z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ponownych wyborów członka rady sołeckiej w sołectwie Nowe Guty.

Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 lut 2016 09:18
z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Orzysz.

Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 lut 2016 09:20
z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 lut 2016 09:22
z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 lut 2016 10:13
z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 9 lut 2016 10:14
z dnia 3 lutego 2016 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 lut 2016 12:58
z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 lut 2016 12:59
z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 lut 2016 13:03
z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Młodzieżowej i Odwoławczej Komisji Mieszkaniowej oraz regulaminów ich działania.

Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 lut 2016 13:00
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 09:09
z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 09:08
z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 09:06
z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 09:05
z 12 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 09:05
z 12 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 09:03
z 12 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 09:02
z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 09:02
z 12 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 09:01
z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 09:00
z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 08:59
z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 08:59
z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 08:58
z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 09:09
z dnia 16 lutego 2016 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 08:55
z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 08:44
z 16 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 lut 2016 08:42
z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lut 2016 13:02
z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lut 2016 12:59
z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lut 2016 13:05
z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zamówień publicznych i rozliczania inwestycji gminnych w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 58 A/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lut 2016 12:57
z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lut 2016 12:47
z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 1 mar 2016 14:02
z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 1 mar 2016 13:59
z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 1 mar 2016 13:56
z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 1 mar 2016 13:54
z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 1 mar 2016 13:52
z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 10 - lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 26 lut 2016 12:52
z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 lut 2016 12:18
z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 1 mar 2016 15:20
z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 1 mar 2016 15:28
z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 2 mar 2016 14:24
z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Orzysz w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 9 mar 2016 15:24
z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierzawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 9 mar 2016 15:27
z dnia 2 marca 2016 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 9 mar 2016 15:31
z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 9 mar 2016 15:34
z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 mar 2016 11:41
z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 9 mar 2016 16:26
z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 mar 2016 11:31
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 mar 2016 11:32
z dnia 9 marca 2016 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 mar 2016 11:32
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzyszu.

Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 mar 2016 11:33
z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 mar 2016 11:33
z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierzawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 11 mar 2016 08:48
z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw rozpatrzenia złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2016 r.

Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 mar 2016 11:28
z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 mar 2016 11:25
z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 mar 2016 11:33
z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 14 mar 2016 11:34
z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 15 mar 2016 11:51
z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia ,, Akcji Posesja - Czysta Gmina"

Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2016 08:03
z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2016 08:04
z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2016 08:05
z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 22 mar 2016 08:06
z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 23 mar 2016 09:59
z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 23 mar 2016 09:53
z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych , niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotem wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 ze zm.) działającym na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 93/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 25 mar 2016 08:39
z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zamówień publicznych i rozliczania inwestycji gminnych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 29 mar 2016 13:20
z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 mar 2016 15:23
z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 mar 2016 15:33
z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 5 kwi 2016 15:11
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.

Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 kwi 2016 09:05
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 99/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 31 mar 2016 15:25
z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 5 kwi 2016 12:54
z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 6 kwi 2016 09:11
z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 8 kwi 2016 09:33
z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Orzysz ogłoszonych w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 kwi 2016 08:28
z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 kwi 2016 12:29
z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości dochodów budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 kwi 2016 08:40
z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 14 kwi 2016 09:12
z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 26 kwi 2016 16:06
z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 261/2015 Burmistrza Orzysza zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 108/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2016 21:59
z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2016 22:08
z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2016 22:14
z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2016 22:23
z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres czterech miesięcy nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2016 22:27
z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2016 22:31
z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2016 22:37
z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2016 22:41
z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2016 22:52
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu ,, Ogród Naturą Malowany"

Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2016 23:00
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2016 22:40
z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 kwi 2016 23:19
z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Orzysz.

Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 maj 2016 08:45
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 2 maj 2016 10:53
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu turystyki i promocji gminy w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 maj 2016 08:46
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 maj 2016 12:40
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 maj 2016 11:56
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres pięciu lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 maj 2016 12:07
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 6 maj 2016 12:13
z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 maj 2016 08:46
z 5 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 maj 2016 08:55
z 6 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 maj 2016 08:41
z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 maj 2016 08:56
z 9 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 131/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 maj 2016 08:57
z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu

Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 10 maj 2016 09:00
z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 maj 2016 12:47
z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 maj 2016 12:42
z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 19 maj 2016 12:54
z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2014 Burmistrza Orzysza z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego a także wysokości ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej.

Zarządzenie Nr 136/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 25 maj 2016 09:48
z dnia 20 maja 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 25 maj 2016 09:42
z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia ,, Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Orzysz."

Zarządzenie Nr 138/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 25 maj 2016 09:20
z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech miesięcy stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 139/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 25 maj 2016 09:51
z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Orzysz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Zarządzenie Nr 140/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 maj 2016 15:32
z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech miesięcy stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 25 maj 2016 09:15
z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 maj 2016 15:30
z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 maj 2016 15:27
z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 144/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 maj 2016 15:24
z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 145/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 24 maj 2016 15:20
z dnia 23 maja 2016 r. przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 25 maj 2016 09:40
z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 147/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 25 maj 2016 09:52
z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierzawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 148/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 25 maj 2016 09:53
z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 149/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 25 maj 2016 09:54
z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. " Czysta Orzysza, piękna Orzysza"

Zarządzenie Nr 150/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 maj 2016 10:48
z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 151/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 maj 2016 10:50
z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.

Zarządzenie Nr 152/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 maj 2016 10:50
z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 153/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 maj 2016 10:51
z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 154/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 maj 2016 10:51
z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 maj 2016 10:52
z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 156/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 maj 2016 10:52
z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 157/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 maj 2016 10:53
z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech miesięcy stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 158/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 31 maj 2016 10:53
z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech miesięcy stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 159/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 cze 2016 10:28
z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 160/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 cze 2016 10:33
z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 161/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 cze 2016 10:30
z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ponownych wyborów sołtysa sołectwa Góra.

Zarządzenie Nr 162/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 cze 2016 10:36
z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierzawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech miesięcy stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 163/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 cze 2016 10:37
z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 164/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 6 cze 2016 10:37
z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 165/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 8 cze 2016 13:45
z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 166/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 8 cze 2016 13:35
z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 167/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 8 cze 2016 13:46
z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem i dzierżawę lokali stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 168/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 8 cze 2016 13:32
z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 169/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 8 cze 2016 13:28
z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 170/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 8 cze 2016 13:25
z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 171/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 8 cze 2016 13:12
z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech miesięcy stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 172/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 8 cze 2016 13:47
z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 173/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 8 cze 2016 14:25
z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Zarządzenie Nr 174/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 13:09
z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 175/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 13:08
z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 176/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 13:07
z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 177/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 13:06
z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 178/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 13:03
z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 179/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 13:02
z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 180/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 13:00
z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 181/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 13:14
z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 182/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 13:15
z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 183/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 12:57
z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 184/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 12:55
z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 185/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 12:53
z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 186/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 12:50
z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 187/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 13:16
z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pn. ,, Czysta Orzysza, piękna Orzysza"

Zarządzenie Nr 188/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 13:16
z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 189/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 16 cze 2016 13:17
z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 190/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 cze 2016 15:23
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 191/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 cze 2016 15:12
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 192/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 cze 2016 15:13
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 193/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 cze 2016 15:27
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 194/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 cze 2016 15:29
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 195/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 17 cze 2016 15:10
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 196/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 lip 2016 10:16
z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat części nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 197/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 4 lip 2016 22:47
z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 198/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 6 lip 2016 12:21
z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 199/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 6 lip 2016 12:24
z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 200/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 lip 2016 09:54
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 201/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 6 lip 2016 12:26
z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 202/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 6 lip 2016 12:27
z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 203/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 lip 2016 10:49
z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 204/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 lip 2016 09:55
z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 205/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 lip 2016 08:14
z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych

Zarządzenie Nr 206/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 lip 2016 08:16
z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Orzysz".

Zarządzenie Nr 207/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 19 lip 2016 08:18
z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek nawałnicy w dniu 11.07.2016 r.

Zarządzenie Nr 208/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 20 lip 2016 09:42
z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 209/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 20 lip 2016 09:45
z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr 210/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 20 lip 2016 09:46
z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat części nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 211/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 20 lip 2016 09:48
z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 212/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 20 lip 2016 09:49
z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat części nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 213/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 20 lip 2016 09:51
z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 214/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 lip 2016 13:53
z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 215/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 lip 2016 09:56
z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 216/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 lip 2016 09:58
z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 217/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 22 lip 2016 13:55
z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia oceny okresowej pracowników samorządowych oraz okresu podlegającego ocenie

Zarządzenie Nr 218/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 lip 2016 09:59
z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 219/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 lip 2016 09:59
z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 220/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 29 lip 2016 10:01
z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przyjęcia i przekazania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 221/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 3 sie 2016 12:16
z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 222/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 sie 2016 15:27
z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 sie 2016 15:28
z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 224/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 sie 2016 15:29
z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 225/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 5 sie 2016 15:29
z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 226/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 10 sie 2016 16:46
z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 227/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 sie 2016 15:07
z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze.

Zarządzenie Nr 228/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 sie 2016 15:07
z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

Zarządzenie Nr 229/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 sie 2016 15:08
z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 230/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 sie 2016 15:08
z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 231/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 sie 2016 15:09
z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 232/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 11 sie 2016 15:09
z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 233/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 sie 2016 08:51
z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 234/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 sie 2016 08:52
z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 235/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 sie 2016 08:52
z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 236/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 sie 2016 08:53
z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 237/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 sie 2016 08:53
z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 238/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 sie 2016 08:54
z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 239/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 sie 2016 08:54
z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 240/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 sie 2016 08:55
z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 241/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 16 sie 2016 08:55
z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 18 sie 2016 11:20
z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów ( w tym niepełnosprawnych) oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Zarządzenie Nr 243/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 sie 2016 14:46
z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 244/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 sie 2016 14:52
z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech miesięcy część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 245/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 sie 2016 10:50
z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 246/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 22 sie 2016 10:53
z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie ponownych wyborów sołtysa sołectwa Strzelniki.

Zarządzenie Nr 247/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 sie 2016 14:53
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Zarządzenie Nr 248/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 sie 2016 14:57
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - ,, Wyprawka szkolna".

Zarządzenie Nr 249/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 sie 2016 15:01
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 250/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 sie 2016 15:04
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 251/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 sie 2016 10:25
z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynków użytkowych.

Zarządzenie Nr 252/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 sie 2016 15:08
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki.

Zarządzenie Nr 253/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 sie 2016 08:10
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 254/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2016 15:31
z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynków użytkowych.

Zarządzenie Nr 255/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 29 sie 2016 10:34
z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 256/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 5 wrz 2016 14:01
z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 257/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 30 sie 2016 14:18
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przyznającej materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 258/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2016 15:25
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2016 15:32
z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 260/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2016 15:29
z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 261/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 wrz 2016 15:28
z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowych.

Zarządzenie Nr 262/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 1 wrz 2016 15:29
z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR w Orzyszu oraz usług świadczonych przez MOSiR w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 263/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 7 wrz 2016 11:13
z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 264/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 wrz 2016 14:33
z 5 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Zarządzenie Nr 265/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 7 wrz 2016 11:06
z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 266/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 7 wrz 2016 11:08
z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat część nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 267/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 13 wrz 2016 14:21
z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 268/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 wrz 2016 14:30
z dnia 8 września 2016 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 269/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 wrz 2016 14:26
z dnia 9 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2017.

Zarządzenie Nr 270/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 wrz 2016 14:35
z dia 14 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 271/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 wrz 2016 12:07
z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech miesięcy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 272/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 wrz 2016 15:11
z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 273/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 wrz 2016 12:05
z dnia 20 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynków użytkowych.

Zarządzenie Nr 274/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 wrz 2016 15:08
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przekazania drewna opałowego , zdeponowanego w Zakładzie Usług Komunalnych spółka gminy w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarządzenie Nr 275/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 wrz 2016 15:27
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 276/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 wrz 2016 15:25
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 277/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 wrz 2016 15:23
z dnia 23 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 278/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 wrz 2016 15:21
z dnia 23 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 279/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 wrz 2016 15:18
z dnia 23 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 280/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 wrz 2016 15:15
z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 281/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 wrz 2016 15:16
z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynków użytkowych.

Zarządzenie Nr 282/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 30 wrz 2016 15:12
z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 283/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 paź 2016 11:20
z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 284/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 paź 2016 09:09
z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 285/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 paź 2016 09:18
z 4 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 286/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 10 paź 2016 11:22
z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ponownych wyborów sołtysa sołectwa Odoje.

Zarządzenie Nr 287/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 paź 2016 09:19
z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 288/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 paź 2016 09:21
z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 289/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 paź 2016 09:26
z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 290/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 13 paź 2016 09:27
z dnia 13 października 2016 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 291/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 20 paź 2016 13:58
z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarządzenie Nr 292/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 paź 2016 15:30
z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego założeń do projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 293/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 26 paź 2016 15:48
z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 "

Zarządzenie Nr 294/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 26 paź 2016 16:19
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarządzenie Nr 296/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 paź 2016 15:33
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w okresie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 297/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 26 paź 2016 16:24
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 26 paź 2016 16:26
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech miesięcy stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 299/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2016 13:08
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 300/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2016 13:04
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 301/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 31 paź 2016 15:32
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 302/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2016 09:11
z dnia 27 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 303/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2016 09:13
z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 304/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 3 lis 2016 13:13
z dnia 28 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 305/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 lis 2016 11:02
z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 306/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 4 lis 2016 13:43
z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz na potrzeby infrastruktury technicznej.

Zarządzenie Nr 307/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 lis 2016 14:16
z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 308/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 8 lis 2016 14:09
z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 309/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2016 10:45
z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 310/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 16 lis 2016 15:58
z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 311/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 10 lis 2016 15:43
z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza.

Zarządzenie Nr 312/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 16 lis 2016 16:14
z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 313/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 16 lis 2016 16:15
z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarządzenie Nr 314/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 16 lis 2016 16:16
z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 315/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 16 lis 2016 16:08
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 316/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 16 lis 2016 16:06
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 317/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 16 lis 2016 16:04
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 318/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 16 lis 2016 16:02
z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 319/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 gru 2016 14:57
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 320/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 gru 2016 15:03
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Orzysz

Zarządzenie Nr 321/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 gru 2016 15:06
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 322/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 gru 2016 15:38
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 323/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 gru 2016 15:40
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.

Zarządzenie Nr 324/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 gru 2016 15:42
z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 325/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 gru 2016 15:44
z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 326/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 gru 2016 15:46
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 gru 2016 15:47
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 328/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 gru 2016 15:49
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 329/2016 Burmistrza Orzysza

piątek, 2 gru 2016 15:51
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Zarządzenie Nr 330/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 gru 2016 15:09
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 331/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 gru 2016 15:10
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 332/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 gru 2016 15:12
z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany projektu budżetu gminy Orzysz na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 333/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 gru 2016 15:14
z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

Zarządzenie Nr 334/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 8 gru 2016 15:16
z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 335/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 gru 2016 13:09
z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Zarządzenie Nr 336/2016 Burmistrza Orzysza

wtorek, 13 gru 2016 13:29
z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 337/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 19 gru 2016 09:27
z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 338/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 15 gru 2016 09:45
z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót elektrycznych

Zarządzenie Nr 339/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 gru 2016 12:36
z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 340/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 gru 2016 12:38
z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 341/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 gru 2016 12:39
z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 342/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 gru 2016 12:41
z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru agenta emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Gminę Orzysz.

Zarządzenie Nr 343/2016 Burmistrza Orzysza

poniedziałek, 19 gru 2016 09:29
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu turystyki i promocji gminy w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 344/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 gru 2016 12:41
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 345/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 gru 2016 12:43
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Zarządzenie Nr 346/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 gru 2016 12:44
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczeniu do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 347/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 22 gru 2016 12:57
z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania drewna opałowego, zdeponowanego w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka Gminy w Orzyszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zarządzenie Nr 348/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 29 gru 2016 08:26
z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 349/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 29 gru 2016 08:29
z dnia 21 grudnia 2016 r. sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 350/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 29 gru 2016 08:30
z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 351/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 4 sty 2017 08:54
z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gmin ie Orzysz i jej jednostkach.

Zarządzenie Nr 352/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 29 gru 2016 08:24
z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 353/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 29 gru 2016 08:21
z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 354/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 4 sty 2017 08:51
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

Zarządzenie Nr 355/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 4 sty 2017 08:46
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania oraz środków w magazynach księgowych na koncie 310.

Zarządzenie Nr 356/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 4 sty 2017 08:48
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w samochodach pożarniczych OSP.

Zarządzenie Nr 357/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 4 sty 2017 17:08
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie Nr 358/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 4 sty 2017 17:07
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Orzysz.

Zarządzenie Nr 359/2016 Burmistrza Orzysza

środa, 31 paź 2018 15:09
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla podległych jednostek organizacyjnych dla których obsługę finansowo - księgową prowadzi Urząd Miejski w Orzyszu.