Urząd Miejski w Orzyszu

Termin obrad V Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994.) z w o ł u j ę V sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z IV sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad V sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad V sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9.    Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10.    Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego za okres 2014 – 2018.

D. Część uchwałodawcza:
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz
b) najmu budynku gospodarczego na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej;
c) połączenia Sołectwa Osiki i sołectwa Dąbrówka;
d) zmiany Statutu Gminy Orzysz;
e) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu i jej pierwszego posiedzenia;
f) zmiany WPF Gminy Orzysz na lata 2019-2029;
g) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019;
h) wprowadzenie zmian w planie pracy Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego na 2019 rok.

E. Statutowe elementy obrad:
12.    Odpowiedzi na interpelacje.
13.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14.    Zamknięcie obrad V sesji.

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 21 lut 2019 15:51
Data opublikowania: czwartek, 21 lut 2019 15:56
Data edycji: piątek, 22 lut 2019 08:34
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2019 13:13
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 279 razy
Ilość edycji: 1