Urząd Miejski w Orzyszu

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zapraszamy do odwiedzania strony CEIDG, dotyczącej rejestracji działalności gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl