Urząd Miejski w Orzyszu

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na działke nr geod. 515

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50 Podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr geod. 515 o pow. 1915 m2 położonej w Orzyszu.

Nasz znak: Data: GKR.6840.47.2014.SBR Orzysz, dnia 9.09.2014r O G Ł O S Z E N I E Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. nr 102,poz. 651) odwołuję pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 4.10.2014r. o godz. 900 na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 515 o pow. 1915 m2 położonej w Orzyszu , przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z uzupełniającą  funkcją usługową. Przyczyna odwołania:  brak możliwości technicznych na przeprowadzenie przetargu w dniu 4.10.2014r. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 11.09.2014r. Sprawę prowadzi: Sabina Brzozowska Tel. 87 424 10 67

Data powstania: czwartek, 11 wrz 2014 12:24
Data opublikowania: czwartek, 11 wrz 2014 12:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 paź 2014 12:33
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 598 razy