Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zamawiający:Burmistrz Orzysza adres:ul. Giżycka 15 12-250 Orzysz telefon 424-10-67 Ogłasza przetarg nieograniczony do 30.000 EURO
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonywanie usług w zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, lokali i budynków.
2. Termin realizacji zamówienia od zawarcia umowy do 31.12.2004 r.
3. Oferty należy składać do dnia 5.01.2004 r. do godz. 12.00.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 5.01.2004 r. o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11.
5. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy przedłożą następujące dokumenty:
-uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego
- oświadczenie, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie podlega
wykluczeniu art. 19 ustawy o zamówieniach
publicznych.
6.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia:
1. Cena za usługi - 80 %
2. Termin wykonania usługi - 10 %
3. Wydłużony termin usługi - 10 %
Data powstania: czwartek, 11 gru 2003 11:41
Data opublikowania: czwartek, 11 gru 2003 15:08
Data przejścia do archiwum: środa, 7 sty 2004 07:59
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Teresa Tarka
Artykuł był czytany: 1756 razy