Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje podatkowe na 2008r.

Stawki podatków i opłat na 2008r.
W dniu 28 listopada 2007 r. na sesji Rady Miejskiej w Orzyszu ustalono stawki podatków
i opłat, które będą obowiązywać w naszej Gminie do naliczania w/w należności na 2008 rok:

1. Uchwała Nr XIV/91/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
– obniżono średnią ustawową cenę żyta z kwoty 58,29 zł za 1q do kwoty 30,00 zł za 1q.

2. Uchwała Nr XIV/92/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalone stawki:
- od budynków mieszkalnych – 0,46 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 16,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym:
- od budynków gospodarczych – 4,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od garaży – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budowli – 2% ich wartości ,
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m2 powierzchni w tym:
- zajętych na cele mieszkaniowe – 0,12 zł od 1 m2 powierzchni,
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni.

3. Uchwała Nr XIV/93/07 w sprawie wysokości opłaty targowej, ustalono następujące dzienne stawki na targowisku miejskim w Orzyszu:
- z samochodu ciężarowego - 27,00 zł,
- z samochodu dostawczego i osobowego – 15,00 zł,
- z urządzeń pod zadaszeniem, podestu, stołu, namiotu – 17,00 zł,
- z ręki, koszyka oraz z pozostałych miejsc zajętych pod towar o powierzchni do 1 m2 –
9,00 zł,
W innych miejscach na terenie miasta poza wyznaczonym targowiskiem wysokość dziennej opłaty ustala się wg stawek obowiązujących na targowisku miejskim - stawki te pozostały na poziomie 2006r.

4. Uchwała Nr XIV/94/07 w sprawie opłaty miejscowej - ustalono dzienne stawki opłaty w wysokościach:
- od dzieci i młodzieży uczącej się - 1,20 zł,
- od pozostałych osób - 1,70 zł.

5. Uchwała nr XIV/95/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 520,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie włącznie - 840,00 zł
3) powyżej 9 ton a mniej niż 12 ton - 1.050,00 zł.

Uchwały znajdują się na stronie : www. bip.orzysz.pl , zakładka prawo miejscowe - kadencja 2006 - 2010


Wzory obowiązujących formularzy można pobrać na stronie
www.bip.orzysz.pl , zakładka prawo miejscowe
- kadencja 2002 – 2006 , uchwała Nr XXVII/480/04
z dnia 30 listopada 2004r.
opracowała: K. Harłożyńska
Data powstania: czwartek, 3 kwi 2008 12:54
Data opublikowania: czwartek, 3 kwi 2008 13:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:16
Opublikował(a): Krystyna Harłożyńska
Zaakceptował(a): Krystyna Harłożyńska
Artykuł był czytany: 1766 razy