Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o ulgach i umorzeniach podatków za 2006r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
Zgodnie z art.14,pkt 2 podpkt. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz.2104) ; sporządzono:

I. Wykaz podatników, którym umorzono podatek rolny w 2006 roku na podstawie art.67 a § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 ze zm.):
a. w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym:

1. Borzymowski Stanisław – 598,00 zł
2. Kosakowski Zdzisław – 3.880,80 zł
3. Skrodzka Apolonia – 650,10 zł
4. Sokołowska Alicja – 1.295,90 zł
5. Sokólski Krzysztof – 605,00 zł
b. z powodu suszy:

1. Drabent Bogdan – 835,00 zł
2. Kosakowski Waldemar – 1.029,00 zł
3. Kozłowski Robert – 821,00 zł
4. Sawicz Bronisław – 576,00 zł
5. Smuga Marek – 728,00 zł

II. Wykaz podatników, którym umorzono podatek od nieruchomości w 2006 roku:
a.w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym:

1. Kosiński Zdzisław – 1.391,00 zł
2. Mieczkowska Katarzyna – 1.824,90 zł
3. Oleksińska Alicja – 1.315,24 zł
4. Pikora Henryk – 578,00 zł
5. Rosa Danuta – 546,00 zł
6. Szymankiewicz Antoni – 8.735,60 zł
7. Wrzosek Czesław – 545,00 zł
8. Zienowicz Zofia - 552,00 zł
9. Marianna Śmiarowska - 528,80 zł
10. Zdzisław Duda - 680,70 zł
11. Ryszard Rogiński - 5.258,90 zł
12. Ksenia Morchal - 915,10 zł
13. Halina Masłowska - 2.663,00 zł
14. Elżbieta Mroczkowska - 14.231,00zł.
15. Romuald Herter - 891,00 zł
16. Antoni Kaszuba - 2.861,00 zł
17. Spółdzielnia Mieszkaniowa - 9.461,00 zł
18. Woj. Dom Wypoczynkow - 18.782,00 zł
19.Zakład Usług Komunalnych - 13.646,00 zł
20. PKP OLSZTYN - 2.163,00 zł

III. Wykaz podatników, którym odroczono i rozłożono spłatę na raty :

a. w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym:
1. Kozłowski Robert - 2.463,00 zł

IV. Wykaz podatników, którym udzielono ulgi w podatku rolnym :

Ulga inwestycyjna:

1. Ordowski Zbigniew – 365.013,00 zł
2. Szurnicka Dorota – 743,00 zł
3. Szumlak Tomasz – 1.975,00 zł
4. Bujnowski Tadeusz – 1.482,00 zł
5. Sikora Iwona – 4.264,00 zł
6. Mosek Andrzej – 11.095,00 zł


Zgodnie z art. 14, pkt.2 ppkt .f wyżej cytowanej ustawy wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej:

1. Okuniewski Tadeusz 15.501,00 zł


V. Wykaz osób fizycznych, którym umorzono zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę, z tyt. podatku od środków transportowych w 2006 roku
Nazwisko i imię kwotaumorzona przyczyna umorzenia
RYBICKI JERZY 2 968,00 Ważny interes podatnika
ORDOWSKI JERZY 1 028,00 Ważny interes podatnika
KOSSAKOWSKI ROMAN 650,00 Ważny interes podatnika

Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk
Data powstania: czwartek, 31 maj 2007 10:43
Data opublikowania: czwartek, 31 maj 2007 11:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 09:30
Opublikował(a): Krystyna Harłożyńska
Zaakceptował(a): Krystyna Harłożyńska
Artykuł był czytany: 2362 razy