Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 grudnia 2017

Wiadomości

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 grudnia 2017

Wiadomości

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

uaktualniono stanowisko Sekretarki. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/11/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządznie Nr 9/11/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/11/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 18/11/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 grudnia 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 14/11/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 14/11/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 21/11/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 21/11/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/11/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 20/11/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 17/11/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 17/11/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/11/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 16/11/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/11/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 19/11/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 grudnia 2017

Wiadomości

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

STAWKI PODATKOWE NA 2018 ROK

Dodanie nowej wiadomości: STAWKI PODATKOWE NA 2018 ROK - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ FINANSOWY

Edycja wiadomości WYDZIAŁ FINANSOWY - [Wszystkie zmiany]

WYDZIAŁ FINANSOWY

Edycja wiadomości WYDZIAŁ FINANSOWY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 grudnia 2017

Wiadomości

UCHWAŁA RIO.IV-0120-320/17 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO PRZEDSTAWIONEGO W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA RIO.IV-0120-320/17 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO PRZEDSTAWIONEGO W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA RIO.IV-0120-319/17 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2026

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA RIO.IV-0120-319/17 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2026 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA RIO.IV-0120-318/17 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA RIO.IV-0120-318/17 W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanej decyzji. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 grudnia 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 22/11/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 22/11/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 grudnia 2017

Wiadomości

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanej decyzji. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanej decyzji. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 stycznia 2011 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr X/60/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjum, żłobka a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogom, logopedom i doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/25/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2006r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr III/25/06 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XIV/86/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2015 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XIV/86/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: przejęcia dróg powiatowych do zasobów Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXII/222/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2016 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/222/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: w sprawie emisji obligacji - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLVI/337/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVI/337/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLVI/331/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLVI/331/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta - przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/328/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/328/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XLV/326/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 maja 2012r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Orzyszu. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 grudnia 2017

Wiadomości

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 grudnia 2017

Wiadomości

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanej decyzji. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanej decyzji. - [Wszystkie zmiany]

UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 grudnia 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Wiadomości

Uchwała Nr I/1/17 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/1/17 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/2/17 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/2/17 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/3/17 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/3/17 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/4/17 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/4/17 Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 4/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 4/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 3/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 grudnia 2017

Wiadomości

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Orzyszu

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Orzyszu - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 5/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 5/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 grudnia 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 11/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 11/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 6/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 6/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 12/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 12/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 grudnia 2017

Wiadomości

Zarządzenie Nr 10/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 10/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 13/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydanym postanowieniu. - [Wszystkie zmiany]

Termin obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Dodanie nowej wiadomości: Termin obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 2/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 grudnia 2017

Wiadomości

Informacja o wyniku postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku postępowania - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 grudnia 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 grudnia 2017

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 1/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/12/2017 Burmistrza Orzysza

Edycja wiadomości Zarządznie Nr 1/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 9/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 8/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 8/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 7/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 7/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 grudnia 2017

Wiadomości

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 30/9/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 30/9/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządznie Nr 31/9/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 31/9/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 14/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 15/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 18/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 18/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/12/2017 Burmistrza Orzysza

Dodanie nowej wiadomości: Zarządznie Nr 20/12/2017 Burmistrza Orzysza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian