Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

I posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz stanowiącego załącznik do Uchwały nr XVI/103/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2015 r. zwołuję I Sesję Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz na dzień 18 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali nr 113 ( I piętro) Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Orzyszu I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz.
2.  Złożenie ślubowania przez Członków Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz.
3.  Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
4.  Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Orzysz.

Przewodnicząca Rady
/-/ Anna Pilarczyk

Data powstania: wtorek, 15 sty 2019 14:07
Data opublikowania: wtorek, 15 sty 2019 14:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 mar 2019 12:32
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 565 razy