Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy są części nieruchomości gruntowych niezabudowane oznaczone nr geod.:
- 179 o pow. 252,00 m2, obręb Orzysz,
- 514/1 o pow. 624,00 m2, obręb Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012897/5 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej: B – nieruchomość niezabudowana.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: ZP – tereny zieleni parkowej.     

Roczna wysokość czynszu – 70,08 zł (0,08 zł / m2 - na cele rolne do 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł za działkę – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 12.12.2018 r. do dnia 02.01.2019 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 12 gru 2018 08:32
Data opublikowania: poniedziałek, 17 gru 2018 08:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 sty 2019 08:10
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 449 razy