Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 1064/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 110/3.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 4 w budynku wielorodzinnym nr 21 w Orzyszu przy ul. Ełckiej z jednoczesną sprzedażą udziału w wysokości 1064/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 110/3 o powierzchni 887,00 m2.

OPIS LOKALU MIESZKALNEGO:
Powierzchnia użytkowa lokalu: 41,95 m2
Usytuowanie: : parter. .
Mieszkanie składa się z jednego dwóch pokoi, kuchni, łazienki, sieni i przynależnej piwnicy o pow. 1,27 m2.
Pomieszczenia przechodnie.
Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, ogrzewania piecowe.
Stan techniczny – do remontu.  
Do lokalu przynależy udział 1064/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu o nr geod. 110/3 o łącznej powierzchni 887,00 m2.

OPIS BUDYNKU:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, położony przy ul. Ełckiej 21.   

Całkowita powierzchnia użytkowa w budynku: 406,05 m2.
Ilość lokali: 7

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00038187/3 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Wartość nieruchomości: 38 762,00 zł.  
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, .tj. do dnia 25.05.2018 r.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 12.04.2018 r. do dnia 25.05.2018 r.   

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 13 kwi 2018 10:39
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2018 10:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 maj 2018 09:09
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 740 razy