Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 63/2 o pow. 400,00 m2, obręb Okartowo, gmina Orzysz.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako ŁV – łąki trwałe.     

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00026074/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Okartowo, gmina Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: KGP+KK – tereny komunikacji kolejowej oraz drogi publicznej klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego, ZS-1 – tereny zieleni związane ze sportem, turystyką i rekreacją.

Roczna wysokość czynszu – 147,60 zł (0,30 zł / m2 - na cele związane z urządzeniem obozowisk, pól namiotowych – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na urządzenie pola namiotowego i obozowiska.   

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 23.01.2018 r. do dnia 14.02.2018 r. 

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 23 sty 2018 15:20
Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2018 15:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lut 2018 10:13
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 772 razy