Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres trzech lat

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz.121) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres trzech lat z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, działalnością rekreacyjno – wypoczynkową oraz usługową.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomości oznaczona nr geod. 196/2 o powierzchni 0,1001 ha położona w obrębie geod. Nowe Guty, gm. Orzysz.

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako RIVa – grunty orne

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012827/4 i nie jest obciążona prawami osób trzecich.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem: A 42 US – teren projektowanego kąpieliska wiejskiego ogólnodostępnego. Ustala się zakaz zabudowy.

Roczna wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – 3 500,00 zł brutto.

Wylicytowany czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, działalność rekreacyjno – wypoczynkową oraz usługową.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 22.01.2018 r. do dnia 13.02.2018 r.

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 22 sty 2018 09:14
Data opublikowania: poniedziałek, 22 sty 2018 09:16
Data przejścia do archiwum: środa, 14 lut 2018 09:32
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 699 razy