Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część działek niezabudowanych oznaczonych nr geod.:
1) 411/94 o pow. 2,00 m2, obręb Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako RVI.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12802 nie jest obciążona hipotecznie     ani też innymi zobowiązaniami.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość     oznaczona jest symbolem: 36 ZC – tren istniejącego cmentarza.

2) 273/2 o pow. 2,00 m2, obręb Orzysz
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi.   
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12621 nie jest obciążona hipotecznie     ani też innymi zobowiązaniami.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość     oznaczona jest symbolem: ZC – tren cmentarza.

3) 107/6 o pow. 2,00 m2, obręb Okartowo
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako RVI.  
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12802 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Okartowo nieruchomość oznaczona jest symbolem: 36 ZC – tren istniejącego cmentarza.

Miesięczna wysokość czynszu – 88,56 zł brutto (12,00 zł / m2 – za grunt przeznaczony na nośniki reklamowe – stawka miesięczna – przedmiotem dzierżawy jest grunt o powierzchni odpowiadającej powierzchni reklamowej nośnika).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ustawienie nośnika reklamowego.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 10.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r.  

Burmietrz

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 15 sty 2018 14:09
Data opublikowania: poniedziałek, 15 sty 2018 14:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 14:46
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 702 razy