Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem najmu jest lokal usługowy o pow. 110,61 m2 znajdujący się w budynku na działce oznaczonej nr geod. 250/5 w Orzyszu przy ul. Cierniaka 1.   
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 13187, która nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Miesięczna wysokość czynszu – 1 194,59 zł + Vat (10,80 zł netto / m2 – za pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie apteki – stawka miesięczna).
Do powyższego czynszu zostaną doliczone opłaty za media – woda, ścieki, centralne ogrzewanie – wg zużycia oraz za wywóz odpadków stałych.

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15  każdego miesiąca na konto Zespołu Zarządców Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział w Giżycku -  nr konta 36 9364 0000 2003 0028 9636 0001.

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 14.12.2015 r. do dnia 04.01.2016 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: wtorek, 15 gru 2015 13:24
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2015 13:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 sty 2016 10:15
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 817 razy