Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr geod. 339/6 o pow. 0,1000 ha, obręb Orzysz.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako R VIb – grunty orne.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12884 nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – niezabudowana działka gruntu.   

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolami:
MNU – tereny zabudowy jednorodzinnej i usług nieuciążliwych
PS – tereny przemysłowo – składowe.

Roczna wysokość czynszu – 80,00 zł (0,08 zł / m2 – na cele rolne do powierzchni 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny.
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 08.12.2015 r. do dnia 29.12.2018 r.

Z - ca Burmistrza

Leszke Marek Gryciuk

Data powstania: środa, 9 gru 2015 14:18
Data opublikowania: środa, 9 gru 2015 14:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 gru 2015 10:15
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 834 razy