Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do najmu w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowo – gospodarczy o pow. 4,95 m2 znajdującego się w budynku gospodarczym na działce oznaczonej nr geod. 199/22 w Orzyszu przy ul. Ełckiej 18.  
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 12621, która nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.  

Miesięczna wysokość czynszu – 6,58 zł + Vat (1,33 zł netto / m2 – za pomieszczenia w budynkach gospodarczych – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzysznr konta 36 9364 0000 2003 0028 9636 0001.

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.  
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 08.12.2015 r. do dnia 29.12.2018 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: środa, 9 gru 2015 14:15
Data opublikowania: środa, 9 gru 2015 14:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 gru 2015 10:15
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 846 razy