Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 10 – ciu lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 411/28 o pow. 3,2349 ha, obręb Orzysz.   
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane.    

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00025934/1 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej –nieruchomość niezabudowana.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: UU – tereny usług uciążliwych.

Miesięczna wysokość czynszu – 8 087,25 zł + Vat (0,25 zł / m2 – grunt na działalność handlową i usługową o powierzchni od 1,0001 ha do 5,0000 ha – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszunr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 – ciu lat z przeznaczeniem na realizację budowy biogazowni rolniczej o mocy 999 kW.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 30.11.2015 r. do dnia 21.12.2015 r.  

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: wtorek, 1 gru 2015 14:09
Data opublikowania: wtorek, 1 gru 2015 14:17
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 11:17
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 789 razy