Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 11/64 o pow. 600 m2 w miejscowości Szwejkówko, obręb Grzegorze.  
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Ba – tereny przemysłowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00036275/ i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – tereny przemysłowe.  

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w strefie IV – osadniczo – rolniczej w obszarze IVA – aktywizacji gospodarczej.
 
Roczna wysokość czynszu – 48,00 zł + Vat (0,08 zł / m2 – na cele rolne o powierzchni do 1,000 ha nie mniej niż 20,00 zł za działkę - stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.
 
W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 30.11.2015 r. do dnia 21.12.2015 r. 

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: wtorek, 1 gru 2015 14:03
Data opublikowania: wtorek, 1 gru 2015 14:07
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 11:17
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 843 razy