Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 196/11 o pow. 32 m2, obręb Dąbrówka.
Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00029012/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami. Oznaczenie wg księgo wieczystej – bez oznaczenia.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w strefie IV – osadniczo – rolniczej w obszarze IVA – aktywizacji gospodarczej.
 
Miesięczna wysokość czynszu – 32,00 zł + Vat (1,00 zł / m2 – pod garażami, budynkami gospodarczymi, budowlami,  - stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział
w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.
 
W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat – na działce znajduje się zbiornik na nieczystości stałe.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 30.11.2015 r. do dnia 21.12.2015 r. 

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: wtorek, 1 gru 2015 13:51
Data opublikowania: wtorek, 1 gru 2015 13:52
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 11:17
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 798 razy