Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 39/15 z 19 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Zarządzenie znajduje sie w załącznikach do niniejszej informacji.