Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 58/14 z 20 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

zarządzenie znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.