Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 49/10 z 8 marca 2010r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Zarządzenie znajduje się w załącznikach do niniejszej informacj.