Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 47/08 z 9 marca 2009r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Zrządzenie znajduje się w załącznikach do niniejszej informacji.