Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Co to jest petycja:
Jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  ( Dz.U. 2014.1195)
Wejście w życie 6 września 2015 r.

Przedmiot petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Termin załatwienia petycji:
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 29 paź 2015 12:25
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2015 12:26
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1705 razy