Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do najmu w formie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do trzech lat.

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie niemieszkalne – użytkowe o pow. 25,40 m2 znajdujące się w budynku się na działce oznaczonej nr geod. 588 w Orzyszu przy ul. Rynek 9.          

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: b-03MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.    

Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu – 350,00 zł brutto / miesiąc

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001.

W czasie trwania najmu Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Najemca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości, media itp. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 20.05.2024 r. do dnia 10.06.2024 r. 

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: poniedziałek, 20 maj 2024 14:24
Data opublikowania: wtorek, 21 maj 2024 14:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 cze 2024 14:30
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 53 razy