Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie letniskowe o pow. 12,37 m2 znajdujące się w budynku letniskowym się na działce oznaczonej nr geod. 152/47 w Orzyszu przy ul. Leśnej. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako Tr – tereny różne.    

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00026313/9. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: ZS – 1 – tereny związane ze sportem, turystyką i rekreacją.     

Miesięczna wysokość czynszu – 60,10 zł brutto / miesiąc (3,95 zł netto / m2 – pod budynkami letniskowymi i rekreacyjnymi – stawka miesięczna).

Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 13.02.2024 r. do dnia 05.03.2024 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 13 lut 2024 10:05
Data opublikowania: środa, 14 lut 2024 10:06
Data przejścia do archiwum: środa, 6 mar 2024 15:32
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 63 razy