Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 63/2 o pow. 400,00 m2, obręb Okartowo, gmina Orzysz.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako ŁV – łąki trwałe.     

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00026074/1. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Okartowo, gmina Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: 2.1 ZN – teren zieleni naturalnej. 

Roczna wysokość czynszu – 160,00 zł (0,40 zł / m2 - na cele związane z urządzeniem obozowisk, pól namiotowych – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres jednego roku z przeznaczeniem na urządzenie pola namiotowego i obozowiska.   

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 25.01.2024 r. do dnia 15.02.2024 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 25 sty 2024 09:18
Data opublikowania: piątek, 26 sty 2024 09:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 lut 2024 10:49
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 106 razy