Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona w użyczenie w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas określony do 31 grudnia 2024 r.

Przedmiotem użyczenia jest część działki oznaczonej nr geod. 586/7 o pow. 0,0440 ha położonej w obrębie geod. Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: PsIV – pastwiska trwałe.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem b-02KS – tereny teren parkingu i garaży.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas określony do dnia 31.12.2024 r. na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o.o. w celu postawienia kontenerów zaplecza sanitarnego i biurowego na czas budowy ciepłowni.    

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 24.01.2024 r. do dnia 14.02.2024 r.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: środa, 24 sty 2024 13:23
Data opublikowania: czwartek, 25 sty 2024 13:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lut 2024 07:57
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 89 razy