Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 520/2 o pow. 1600,00 m2, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako PsIV – pastwiska trwałe.    

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012885/8. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem c-15 MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej.   

Roczna wysokość czynszu – 160,00 zł (0,10 zł / m2 – na cele rolne do powierzchni 1 ha, nie mniej niż 20,00 zł – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 03.10.2023 r. do dnia 24.10.2023 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 3 paź 2023 10:47
Data opublikowania: środa, 4 paź 2023 10:48
Data przejścia do archiwum: środa, 25 paź 2023 08:38
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 42 razy