Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2022 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas określony do trzech lat.

Przedmiotem użyczenia jest lokal składający się z trzech gabinetów położonych na parterze w budynku przy ul. Ogrodowej 12 w Orzyszu. 

Opis nieruchomości: 
-  lokal użytkowy o powierzchni 55,24 m2 składa się z trzech gabinetów położonych na parterze budynku, 
-  nr działki 258/8 o pow. 1710,00 m2,
-  nr księgi wieczystej – OL1P/00044537/7,
-  w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem 6UC – tereny zabudowy usług publicznych. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas określony od dnia 01.05.2023 r. do 01.05.2026 r. na rzecz Przychodni Medycyny Rodzinnej Liwoch Spółka Jawna, w celu prowadzenia działalności leczniczej. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 20.04.2023 r. do dnia 11.05.2023 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 17 kwi 2023 08:59
Data opublikowania: piątek, 21 kwi 2023 09:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 maj 2023 10:09
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 112 razy