Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 107/23 o pow. 198,00 m2 obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Lzr-ŁIV – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem b-03Z – zieleń nieurządzona.   

Roczna wysokość czynszu – 25,00 zł (0,10 zł / m2 – na cele rolne do powierzchni 1 ha, nie mniej niż 25,00 zł – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 17.04.2023 r. do dnia 08.05.2023 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 17 kwi 2023 13:35
Data opublikowania: środa, 19 kwi 2023 13:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 maj 2023 08:26
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 135 razy