Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2022 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas określony do trzech lat.

Przedmiotem użyczenia jest lokal składający się z dwóch gabinetów położonych na parterze oraz z dwóch gabinetów, dwóch pomieszczeń biurowych oraz pomieszczenia socjalnego położonych na I piętrze w budynku przy ul. Ogrodowej 12 w Orzyszu. 

Opis nieruchomości: 
-  lokal użytkowy o powierzchni 137,46 m2 składa się z dwóch gabinetów położonych na parterze oraz z dwóch gabinetów, dwóch pomieszczeń biurowych oraz pomieszczenia socjalnego, 
-  nr działki 258/8 o pow. 1710,00 m2,
-  nr księgi wieczystej – OL1P/00044537/7,
-  w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem 6UC – tereny zabudowy usług publicznych. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas określony od dnia 01.05.2023 r. do 01.05.2026 r. na rzecz Zaniewski Bilski Sp. z o.o., w celu prowadzenia działalności leczniczej. 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 28.03.2023 r. do dnia 18.04.2023 r. 

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA
  

Data powstania: środa, 29 mar 2023 11:26
Data opublikowania: środa, 29 mar 2023 11:31
Data przejścia do archiwum: środa, 19 kwi 2023 09:38
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 148 razy