Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 588 o pow. 9,00 m2, obręb Orzysz,

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako B. 

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: b- 03MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej i usług nieuciążliwych. 

Roczna wysokość czynszu – 376,38 zł brutto (34,00 zł / m2 – za powierzchnię powyżej 1m2 gruntu z przeznaczeniem na ustawienie kontenerów na śmieci dla Wspólnot Mieszkaniowych – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości.  

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ustawienie kontenerów na śmieci przez Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Rynek 5 w Orzyszu.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 06.03.2023 r. do dnia 27.08.2023 r.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: środa, 8 mar 2023 15:04
Data opublikowania: środa, 8 mar 2023 15:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 kwi 2024 08:30
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 257 razy