Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Przedmiotem użyczenia jest budynek usługowy – informacji turystycznej o powierzchni zabudowy 36,50 m2 (użytkowej 25,40 m2) posadowiony na działce oznaczonej nr geod. 588 w obrębie geod. miasta Orzysz. 

W skład użyczanego budynku usługowego – informacji turystycznej wchodzi: pomieszczenie usługowe o powierzchni 20,50 m2 i pomieszczenie wc o powierzchni 4,90 m2.  

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: B – tereny mieszkaniowe.   

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012655/7.  

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem b-03MWU – tereny zabudowy wielomieszkaniowej i usług nieuciążliwych. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej z przeznaczeniem na cele statutowe.   

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 04.01.2023 r. do dnia 25.01.2023 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 5 sty 2023 12:38
Data opublikowania: czwartek, 5 sty 2023 12:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2023 07:44
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 67 razy