Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do użyczenia w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony.

Przedmiotem użyczenia jest budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 40,00 m2 (użytkowej 32,13 m2) posadowiony na działce oznaczonej nr geod. 121 w obrębie geod. Mikosze, gm. Orzysz. 

W skład użyczanego budynku świetlicy wchodzi: sala główna o powierzchni użytkowej 24,29 m2, pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 4,94 m2 oraz łazienka o powierzchni użytkowej 2,90 m2. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: Bi – inne tereny zabudowane.  

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00036274/6. 

Nieruchomość oznaczona jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz symbolem: Strefa II Parkowo - ochronna, obszar IIA – rolniczo – turystyczny o głównych funkcjach ochronnych.   

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony dla Polany Kultury – Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzysz z przeznaczeniem na cele statutowe.   

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 04.01.2023 r. do dnia 25.01.2023 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 5 sty 2023 12:23
Data opublikowania: czwartek, 5 sty 2023 12:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2023 07:44
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 43 razy