Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geod. 378/6 o pow. 1,6200 ha oraz 388/6 o pow. 2,7200 ha, obręb Orzysz. 

Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako: RVI – grunty orne,     

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą: dz. 378/6 – OL1P/00045400/5, dz. 388/6 – OL1P/00045405/0. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzysz nieruchomość oznaczona jest symbolem: UN – tereny usług nieuciążliwych i KGP – tereny dróg publicznych klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego. 

Roczna wysokość czynszu – 1 736,00 zł (0,04 zł / m2 - na cele rolne pow. 1,00 ha – stawka roczna).

Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 01 października każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001. 

W czasie trwania dzierżawy Gmina Orzysz może jednostronnie podwyższyć stawkę czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza. 

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat z przeznaczeniem na cel rolny.  

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21, od dnia 01.12.2022 r. do dnia 22.12.2022 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski
   

Data powstania: piątek, 2 gru 2022 11:40
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2022 11:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 gru 2022 07:43
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 56 razy